Om de specialisatiekeuze van studenten Informatica van Hogeschool Leiden te helpen vormen zijn er elk jaar vier challengeweeks. Elke specialisatie krijgt de kans om zichzelf in de vorm van een uitdagend project te laten zien.

Business Data Management heeft dit in de vorm van een learning experience gezet door verschillende vormen van gamification toe te passen. Naast de eigenlijke challenge om een dashboard te maken op basis van NS-data, studentendata, weerdata en andere bestanden, kunnen studenten tussentijds achievements behalen door substappen af te tekenen of sociale activiteiten te ontplooien. Tevens waren er secret challenges die in de vorm van ‘wie is de mol’ opdrachtkaartjes en vrijstellingsmunten in het spel gebracht.

Elke avond werd afgesloten met een ‘acht uur journaal’ waarin de laatste stand van zaken werd besproken.

meer informatie en achtergronden
http://bdamleiden.nl/challengeweek-1617/