Bij IDM houden we de ontwikkelingen van het web goed in de gaten. Al sinds 1998 zit XML in ons onderwijs, omdat we voorzagen dat dit een belangrijke taal rond data-uitwisseling moest gaan worden.
Nu Tim Berners-Lee de term ‘Linked Data’ invoerde en er overal wordt voortgeborduurd op de wijze waarop organisaties hun data ‘vrij’ maken – open data, hebben we bij IDM sinds 2007 een 10weken project ingericht rond het structureren van semantische netwerken (onderwijs). In deze periode werken we met de RNA toolset van Trezorix, om een data-collectorlaag te bewerken en te voorzien van onderlinge relaties (predicates).

Sinds Obama, de Engelse overheid en de Nederlandse overheid steeds regelmatiger hun data openbaar beschikbaar stellen voor het grote publiek, heeft IDMdenhaag de ambitie om hier in het curriculum aandacht aan te besteden in de vorm van een 10 weken blok wat per september 2013. Ter voorbereiding aan en onderbouwing van dit blok zal i.s.m. gemeente Den Haag, lectoraat InformatieTechnologie en Samenleving en Sustainable Studio’s een netwerkplatform worden opgezet rond Open Data in Den Haag, waar kennisuitwisseling plaats zal vinden en onderzoek gedaan wordt naar organisatorische, technische en ontwikkelingsaspecten rond dit thema.

Omdat Datavisualisatie direct gelieerd aan dit onderwerp, zal dit ook onderdeel van onderzoek en onderwijs zijn.
Ook datavisualisatie is intussen een onderdeel in het onderwijs van IDM: de GEO Minor (onderwijs).

eigen activiteiten op dit thema
– deelname aan het ICT cafe van de Gemeente Den Haag – februari 2013
– Workshop op Bobcatsss 2013, Ankara
– Workshop op Bobcatsss 2014, Barcelona
– GO cursus Open Data
– onderwijsperiode IDM E ‘Open Data’
– korte Introductie op open data – De Tweede Kamer der Staten Generaal, afdeling DIV
– cursus voor ambtenaren