In opdracht van
– De Haagse Hogeschool
:: opleiding InformatieDienstverlening en informatieManagement (IDM)

– svSIM
:: studiereis met als doel een interactief tentoonstellingsobject