In opdracht van
– De Haagse Hogeschool
:: opleiding InformatieDienstverlening en informatieManagement (IDM)
:: opleiding Communication and Multimedia Design (CMD)