In opdracht van
– De Haagse Hogeschool
:: opleiding InformatieDienstverlening en informatieManagement (IDM)

– GO opleidingen
:: cursus ‘open data’

– De Tweede Kamer der Statengeneraal, Dienst InformatieVoorziening
:: korte bijpraatcursus ‘open data’

onderzoek
Rond het thema ‘open data’ doe ik ook (praktijkgericht) onderzoek. Meer info

_____
college 1

_____
college 2

_____
college 3