In opdracht van
– De Haagse Hogeschool
:: opleiding InformatieDienstverlening en informatieManagement (IDM)
:: opleiding Human Technology (HT)